14k Yellow Gold Diamond and Turquoise Heart Bracelet .54ct
Chevron down Icon
Chevron down Icon
$ 345.00

Solid 14 karat yellow gold bracelet with a turquoise heart and diamond detail.