14k Rose Gold Diamond and Lapis Heart Bracelet .63ct
Chevron down Icon
Chevron down Icon
$ 310.00
Solid 14 karat rose gold bracelet with a .63 ct lapis heart and diamond detail.